Ochrana údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů


Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se tedy s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsme společnost ERKOtyp, spol. s r. o., IČ 25101226, se sídlem Velehradská 854/22, 130 00 Praha 3, zapsaná v OR vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 49420, čv. 71850/2001 (zápis byl proveden 21.1.1997), která provozuje webové stránky www.erkotyp.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. číslech 222 584 100, 603 410 941 nebo na e-mailu gdpr@erkotyp.cz.

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a že:
• budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu;
• plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů;
• umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami svěříte, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
• poskytování služeb, plnění smlouvy – vaše osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, fakturační adresa, případně doručovací adresa a e-mail nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. k dodání zboží, informacím o objednávkách apod.);
• vedení účetnictví – jste-li našimi zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů;
• marketing (zasílání „newsletterů“) – vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu, tedy zasílání obchodních sdělení.
Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám „newslettery“ jen na základě vašeho souhlasu, a to po dobu 5 let od jeho udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování, nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet i v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém zařízení také i zcela zakázat.
Podrobnější informace o cookies naleznete na stránce O souborech cookies.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předávání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my, na dané zpracování se specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to především následující poskytovatelé: Clipsan, s.r.o.; SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil); INTERNET CZ, a. s.; GlobeWeb Czech s. r. o.; DOBRÁ SPOLEČNOST, s.r.o.; Seznam.cz, a.s.; Google (Google Analytics); Česká pošta, s.p. (dopravce) a Jiří Pták (účetní firma).
Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při jejich výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů je prováděno na území EU nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosíme, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu gdpr@erkotyp.cz.
• Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
• Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
• Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální či neúplné, máte právo na jejich doplnění a změnu.
• Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z „newsletteru“ omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).
• Právo na přenositelnost můžete využít, pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému. Pak budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup, jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme/pošleme ve strojově čitelné podobě. I na to potřebujeme alespoň 30 dní.
• Právo na výmaz (být zapomenut) je vaším dalším právem. Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systémů všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme rovněž 30 dní.
V některých případech jsme ale vázáni zákonnou povinností, kdy např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme pouze všechny takové osobní údaje, které nejsou jiným zákonem vázány. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud ale nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání „newsletterů“ a obchodních sdělení

E-maily s informacemi o našich novinkách v sortimentu či nových službách vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu.
V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 6.1.2023.

X

Tento náš e-shop využívá soubory cookies, o čemž my máme povinnost vás informovat a vy zase právo jejich použití odmítnout. Některé z nich jsou ale pro správné fungování e-shopu nezbytné, a proto je odmítnout nelze.

 

Použití těch ostatních cookies, tj. analytických a marketingových, je už čistě na vašem rozhodnutí, které můžete vyjádřit pomocí tlačítek níže. Ve výchozím nastavení e-shopu je jejich používání zakázáno.

Povolit všechny cookies
Upřesnit nastavení
Nesouhlasím